Kon Tum: Phân lô bán nền trái phép, kỷ luật nhiều cán bộ

Nhiều cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum bị xử lý kỷ luật do liên quan nhà ở thương mại. Ảnh: TTuấn
Nhiều cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum bị xử lý kỷ luật do liên quan nhà ở thương mại. Ảnh: TTuấn
Nhiều cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum bị xử lý kỷ luật do liên quan nhà ở thương mại. Ảnh: TTuấn
Lên top