Kon Tum: Phá rừng, đặt bẫy đe dọa động vật quý hiếm ở Kon Plông

Cầy Vằn, loài động vật quý hiếm còn tồn tại ở rừng Kon Plông. Ảnh FFI
Cầy Vằn, loài động vật quý hiếm còn tồn tại ở rừng Kon Plông. Ảnh FFI
Cầy Vằn, loài động vật quý hiếm còn tồn tại ở rừng Kon Plông. Ảnh FFI
Lên top