Kon Tum: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang (thứ hai từ phải sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn (thứ ba từ trái sang) trao thưởng cho tập thể xuất sắc học và làm theo Bác năm 2020
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang (thứ hai từ phải sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn (thứ ba từ trái sang) trao thưởng cho tập thể xuất sắc học và làm theo Bác năm 2020
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang (thứ hai từ phải sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn (thứ ba từ trái sang) trao thưởng cho tập thể xuất sắc học và làm theo Bác năm 2020
Lên top