Kon Tum hoàn thành tiêm bạch hầu sớm nhất ở Tây Nguyên

Lên top