Kon Tum: Dấu mốc 30 năm - thành tựu đổi mới và khát vọng vươn lên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Kon Tum năm 2017
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Kon Tum năm 2017
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Kon Tum năm 2017
Lên top