Kon Tum: Công ty thủy điện Đăk Re hỗ trợ thiệt hại sản xuất cho người dân

Người dân xã Hiếu đã nhận được tiền hỗ trợ để sớm khắc phục thiệt hại sản xuất. Ảnh TA
Người dân xã Hiếu đã nhận được tiền hỗ trợ để sớm khắc phục thiệt hại sản xuất. Ảnh TA
Người dân xã Hiếu đã nhận được tiền hỗ trợ để sớm khắc phục thiệt hại sản xuất. Ảnh TA
Lên top