Kon Tum: 2km rừng Kon Plông có hàng trăm bẫy thú rừng

Các chuyên gia đặt bẫy ảnh để ghi hình lại thú rừng. Ảnh FFI
Các chuyên gia đặt bẫy ảnh để ghi hình lại thú rừng. Ảnh FFI
Các chuyên gia đặt bẫy ảnh để ghi hình lại thú rừng. Ảnh FFI
Lên top