Kịp thời ngăn chặn một trường hợp trốn cách ly ở Đồng Nai

Thực hiện công tác để tiếp nhận người cách ly tại Đồng Nai vào tối ngày 7.7. Ảnh: Minh Châu
Thực hiện công tác để tiếp nhận người cách ly tại Đồng Nai vào tối ngày 7.7. Ảnh: Minh Châu
Thực hiện công tác để tiếp nhận người cách ly tại Đồng Nai vào tối ngày 7.7. Ảnh: Minh Châu
Lên top