Kịp thời đưa ngư dân bị viêm ruột thừa vào bờ cấp cứu

Quân y Tàu 264 kiểm tra, sơ cứu, chăm sóc y tế cho ngư dân Đặng Văn Tuấn. Ảnh: Vùng 5 HQ cung cấp
Quân y Tàu 264 kiểm tra, sơ cứu, chăm sóc y tế cho ngư dân Đặng Văn Tuấn. Ảnh: Vùng 5 HQ cung cấp
Quân y Tàu 264 kiểm tra, sơ cứu, chăm sóc y tế cho ngư dân Đặng Văn Tuấn. Ảnh: Vùng 5 HQ cung cấp
Lên top