Kịp thời đưa bệnh nhân nguy kịch ở Cù Lao Chàm vào đất liền cấp cứu

Bệnh nhân nguy kịch ở đảo Cù Lao Chàm được cấp cứu trên thuyền và đưa vào đất liền. Ảnh: Trung Tâm Phối hợp Tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
Bệnh nhân nguy kịch ở đảo Cù Lao Chàm được cấp cứu trên thuyền và đưa vào đất liền. Ảnh: Trung Tâm Phối hợp Tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
Bệnh nhân nguy kịch ở đảo Cù Lao Chàm được cấp cứu trên thuyền và đưa vào đất liền. Ảnh: Trung Tâm Phối hợp Tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
Lên top