Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Kịp thời cứu thủy thủ Thái Lan hôn mê trên biển

Các thuyền viên SAR27-01 nhanh chóng chuyển thuỷ thủ Thái Lan bị nạn về bờ cấp cứu kịp thời. Ảnh: P.L
Các thuyền viên SAR27-01 nhanh chóng chuyển thuỷ thủ Thái Lan bị nạn về bờ cấp cứu kịp thời. Ảnh: P.L
Các thuyền viên SAR27-01 nhanh chóng chuyển thuỷ thủ Thái Lan bị nạn về bờ cấp cứu kịp thời. Ảnh: P.L
Lên top