Kịp thời cứu thủy thủ Thái Lan hôn mê trên biển

Các thuyền viên SAR27-01 nhanh chóng chuyển thuỷ thủ Thái Lan bị nạn về bờ cấp cứu kịp thời. Ảnh: P.L
Các thuyền viên SAR27-01 nhanh chóng chuyển thuỷ thủ Thái Lan bị nạn về bờ cấp cứu kịp thời. Ảnh: P.L
Các thuyền viên SAR27-01 nhanh chóng chuyển thuỷ thủ Thái Lan bị nạn về bờ cấp cứu kịp thời. Ảnh: P.L
Lên top