Kịp thời cứu sống thiếu nữ 18 tuổi nhảy cầu tự tử

Hiện trường thiếu nữ 18 tuổi nhảy xuống sông với ý  định tự tử. Ảnh: Nhật Hồ
Hiện trường thiếu nữ 18 tuổi nhảy xuống sông với ý định tự tử. Ảnh: Nhật Hồ
Hiện trường thiếu nữ 18 tuổi nhảy xuống sông với ý định tự tử. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top