Kịp thời cứu hộ xe buýt suýt trôi khi đi vào đường ngập

Người dân đang kéo móc từ xe cứu hộ vào vào để kéo xe bus thoát ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: XH.
Người dân đang kéo móc từ xe cứu hộ vào vào để kéo xe bus thoát ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: XH.
Người dân đang kéo móc từ xe cứu hộ vào vào để kéo xe bus thoát ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: XH.
Lên top