Kinh tế tăng trưởng, Đà Nẵng vẫn lo vì dịch COVID-19

Kinh tế tăng trưởng, Đà Nẵng vẫn lo vì dịch COVID-19. Ảnh: NT
Kinh tế tăng trưởng, Đà Nẵng vẫn lo vì dịch COVID-19. Ảnh: NT
Kinh tế tăng trưởng, Đà Nẵng vẫn lo vì dịch COVID-19. Ảnh: NT
Lên top