Kinh tế khó khăn, người dân chọn du lịch gần đón năm mới 2021

Người dân chọn du lịch gần đón năm mới 2021. Ảnh: Visit Hoian
Người dân chọn du lịch gần đón năm mới 2021. Ảnh: Visit Hoian
Người dân chọn du lịch gần đón năm mới 2021. Ảnh: Visit Hoian
Lên top