Kinh tế đêm: Manh mún chợ đêm "sao chép" và quán bar "xập xình"

Đà Nẵng cần tính toán quy hoạch kinh tế đêm riêng biệt chứ không xen kẽ vào khu dân cư như hiện nay.
Đà Nẵng cần tính toán quy hoạch kinh tế đêm riêng biệt chứ không xen kẽ vào khu dân cư như hiện nay.
Đà Nẵng cần tính toán quy hoạch kinh tế đêm riêng biệt chứ không xen kẽ vào khu dân cư như hiện nay.
Lên top