Kinh ngạc trước khu "ổ chuột tiền tỉ" giữa lòng Hà Nội