Kinh ngạc lớp học đạt 3 điểm 10 môn Lịch sử

Lớp chuyên Sử địa trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.
Lớp chuyên Sử địa trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.