Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phú Yên

Kinh hoàng xe tải gây tai nạn liên hoàn rồi lao vào nhà dân