Kinh hãi với sự cuồng nộ của thiên nhiên ở vùng rốn lũ bị cô lập Mường Bang

Cây cầu tạm bợ được dựng lên trên nền cây cầu cũ đã bị lũ cuốn phăng (Ảnh: Lãng Quân)
Cây cầu tạm bợ được dựng lên trên nền cây cầu cũ đã bị lũ cuốn phăng (Ảnh: Lãng Quân)
Cây cầu tạm bợ được dựng lên trên nền cây cầu cũ đã bị lũ cuốn phăng (Ảnh: Lãng Quân)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top