Kinh hãi hàng chục ô tô bị lũ cuốn lật ngửa, đất vùi ngổn ngang ở Yên Bái