Kim ngạch xuất nhập khẩu qua tỉnh Lạng Sơn đạt 3 tỉ đô trong 9 tháng

Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
Lên top