Kiến tạo văn hóa mới tại Bệnh viện Bạch Mai

Không gian, cảnh quan BV Bạch Mai: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Ảnh: Thế Anh
Không gian, cảnh quan BV Bạch Mai: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Ảnh: Thế Anh
Không gian, cảnh quan BV Bạch Mai: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Ảnh: Thế Anh
Lên top