Kiên quyết sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ

Quảng Nam, Quảng Ngãi kiên quyết sơ tán dân đến nơi an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam, Quảng Ngãi kiên quyết sơ tán dân đến nơi an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam, Quảng Ngãi kiên quyết sơ tán dân đến nơi an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top