Kiên quyết dừng các cơ sở khám chữa bệnh không đảm bảo phòng chống COVID-19

Bệnh viện tuân thủ quy định đo thân nhiệt, yêu cầu người dân đeo khẩu trang. Ảnh: Phạm Đông
Bệnh viện tuân thủ quy định đo thân nhiệt, yêu cầu người dân đeo khẩu trang. Ảnh: Phạm Đông
Bệnh viện tuân thủ quy định đo thân nhiệt, yêu cầu người dân đeo khẩu trang. Ảnh: Phạm Đông
Lên top