Kiên quyết cưỡng chế nhà xây trái phép của vợ chồng bí thư xã

Ngôi nhà 3 tầng xây trái phép của vợ chồng bà Bích. Ảnh: Trần Tuấn
Ngôi nhà 3 tầng xây trái phép của vợ chồng bà Bích. Ảnh: Trần Tuấn
Ngôi nhà 3 tầng xây trái phép của vợ chồng bà Bích. Ảnh: Trần Tuấn