Kiến nghị sửa luật để hạn chế người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần

Điều kiện hưởng BHXH một lần khá dễ dàng khiến số lượng người lao động rời khỏi hệ thống BHXH đang tăng cao. Ảnh: Hải Nguyễn
Điều kiện hưởng BHXH một lần khá dễ dàng khiến số lượng người lao động rời khỏi hệ thống BHXH đang tăng cao. Ảnh: Hải Nguyễn
Điều kiện hưởng BHXH một lần khá dễ dàng khiến số lượng người lao động rời khỏi hệ thống BHXH đang tăng cao. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top