Kiến nghị nâng mức đánh thuế để khuyến khích phát triển nhà cho thuê

Ngưỡng thuế cho thuê nhà hiện nay đang quá lạc hậu khiến nhiều người cho thuê nhà ấm ức. Ảnh: CN
Ngưỡng thuế cho thuê nhà hiện nay đang quá lạc hậu khiến nhiều người cho thuê nhà ấm ức. Ảnh: CN
Ngưỡng thuế cho thuê nhà hiện nay đang quá lạc hậu khiến nhiều người cho thuê nhà ấm ức. Ảnh: CN
Lên top