Triển khai Nghị định 105 về phát triển giáo dục mầm non:

Kiến nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng

Từ ngày 1.11.2020, con công nhân khu công nghiệp đang học Mầm non sẽ được Nhà nước hỗ trợ 160.000 đồng/tháng. 
Trong ảnh là con công nhân ở nhà trẻ Công ty CP may Hưng Yên. Ảnh: Hải NGuyễn
Từ ngày 1.11.2020, con công nhân khu công nghiệp đang học Mầm non sẽ được Nhà nước hỗ trợ 160.000 đồng/tháng. Trong ảnh là con công nhân ở nhà trẻ Công ty CP may Hưng Yên. Ảnh: Hải NGuyễn
Từ ngày 1.11.2020, con công nhân khu công nghiệp đang học Mầm non sẽ được Nhà nước hỗ trợ 160.000 đồng/tháng. Trong ảnh là con công nhân ở nhà trẻ Công ty CP may Hưng Yên. Ảnh: Hải NGuyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top