Kiến nghị giữ không giải thể Trường THPT Cù Huy Cận

Theo Đề án sắp xếp hệ thống trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, sẽ giải thể Trường THPT Cù Huy Cận. Ảnh: Trần Tuấn
Theo Đề án sắp xếp hệ thống trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, sẽ giải thể Trường THPT Cù Huy Cận. Ảnh: Trần Tuấn
Theo Đề án sắp xếp hệ thống trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, sẽ giải thể Trường THPT Cù Huy Cận. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top