Kiến nghị dùng thuốc nổ đánh sập 21 hầm vàng trái phép

UBND huyện Hoà Vang, Đà Nẵng xin dùng thuốc nổ đánh sập 21 hầm vàng trái phép. Ảnh: Hồ Văn
UBND huyện Hoà Vang, Đà Nẵng xin dùng thuốc nổ đánh sập 21 hầm vàng trái phép. Ảnh: Hồ Văn
UBND huyện Hoà Vang, Đà Nẵng xin dùng thuốc nổ đánh sập 21 hầm vàng trái phép. Ảnh: Hồ Văn
Lên top