Kiến nghị Chính phủ gỡ khó cho các dự án BOT: Liệu có phù hợp?

Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ gỡ khó cho các dự án BOT. Ảnh ĐT
Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ gỡ khó cho các dự án BOT. Ảnh ĐT
Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ gỡ khó cho các dự án BOT. Ảnh ĐT
Lên top