Kiến nghị Bộ GDĐT giao thi tốt nghiệp THPT về địa phương tự tổ chức

TPHCM kiến nghị được giao quyền tổ chức kiểm tra, công nhận tốt nghiệp THPT. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM kiến nghị được giao quyền tổ chức kiểm tra, công nhận tốt nghiệp THPT. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM kiến nghị được giao quyền tổ chức kiểm tra, công nhận tốt nghiệp THPT. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top