Kiên Giang: Xem xét đề xuất dùng Camera AI kiểm soát người nhập cảnh

Vấn đề nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia vào Việt Nam dọc theo đường biên giới của tỉnh Kiên Giang diễn biến rất phức tạp. Ảnh: PV
Vấn đề nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia vào Việt Nam dọc theo đường biên giới của tỉnh Kiên Giang diễn biến rất phức tạp. Ảnh: PV
Vấn đề nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia vào Việt Nam dọc theo đường biên giới của tỉnh Kiên Giang diễn biến rất phức tạp. Ảnh: PV
Lên top