Kiên Giang: Xây dựng trung tâm hành chính huyện, thanh toán khống hàng tỉ đồng

Đường vào khu trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng (ảnh: P.V)
Đường vào khu trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng (ảnh: P.V)
Đường vào khu trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng (ảnh: P.V)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM