Kiên Giang: Ưu tiên xét nghiệm riêng tài xế để đảm bảo lưu thông hàng hoá

Các tổ chức, cá nhân đi đến và trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 30.6 đến ngày 9.7.2021 phải chủ động khai báo thông tin dịch tễ đầy đủ. Ảnh minh họa
Các tổ chức, cá nhân đi đến và trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 30.6 đến ngày 9.7.2021 phải chủ động khai báo thông tin dịch tễ đầy đủ. Ảnh minh họa
Các tổ chức, cá nhân đi đến và trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 30.6 đến ngày 9.7.2021 phải chủ động khai báo thông tin dịch tễ đầy đủ. Ảnh minh họa
Lên top