Kiên Giang: UBND tỉnh chỉ đạo khuyến cáo người dân hạn chế ra đường

Lên top