Kiên Giang: Trên 500 suất thuốc miễn phí đến với người dân U Minh Thượng

Người dân huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) được khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Ảnh: PV
Người dân huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) được khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Ảnh: PV
Người dân huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) được khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Ảnh: PV
Lên top