Kiên Giang: Trao giấy chứng nhận 74 người hoàn thành cách ly tập trung

Người dân hoàn thành cách ly tập trung tại thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) nhận giấy chứng nhận. Ảnh: PV
Người dân hoàn thành cách ly tập trung tại thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) nhận giấy chứng nhận. Ảnh: PV
Người dân hoàn thành cách ly tập trung tại thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) nhận giấy chứng nhận. Ảnh: PV
Lên top