Kiên Giang: Tiêu hủy thành công quả bom nặng 250kg

Quả bom 250kg đã được tiêu hủy thành công. Ảnh: PV
Quả bom 250kg đã được tiêu hủy thành công. Ảnh: PV
Quả bom 250kg đã được tiêu hủy thành công. Ảnh: PV
Lên top