Kiên Giang: Tiêu hủy hơn 822.000 con giống thủy sản không có giấy kiểm dịch

Đoàn kiểm tra tiến hành tiêu hủy con giống thủy sản không có giấy chứng nhận kiểm dịch trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: PV
Đoàn kiểm tra tiến hành tiêu hủy con giống thủy sản không có giấy chứng nhận kiểm dịch trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: PV
Đoàn kiểm tra tiến hành tiêu hủy con giống thủy sản không có giấy chứng nhận kiểm dịch trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top