Kiên Giang: Thêm 1 địa phương có cá nuôi bè chết hàng loạt

Những bè cá của người dân xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải (Kiên Giang). Ảnh: N.A
Những bè cá của người dân xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải (Kiên Giang). Ảnh: N.A
Những bè cá của người dân xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải (Kiên Giang). Ảnh: N.A
Lên top