Kiên Giang thành lập Hải đội dân quân bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Thành lập Hải đội dân quân thường trực góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Ảnh: PV
Thành lập Hải đội dân quân thường trực góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Ảnh: PV
Thành lập Hải đội dân quân thường trực góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Ảnh: PV
Lên top