Kiên Giang: Thành lập các tổ lưu động cấp căn cước công dân gắn chíp

Tiến hành thu thập vân tay bằng máy quét để cấp thẻ căn cước công dân cho đồng chí Đỗ Thanh Bình – Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Ảnh: PV
Tiến hành thu thập vân tay bằng máy quét để cấp thẻ căn cước công dân cho đồng chí Đỗ Thanh Bình – Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Ảnh: PV
Tiến hành thu thập vân tay bằng máy quét để cấp thẻ căn cước công dân cho đồng chí Đỗ Thanh Bình – Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Ảnh: PV
Lên top