Kiên Giang: Thành lập Bệnh viện Sản - Nhi lớn nhất ĐBSCL

Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang có quy mô lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: PV
Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang có quy mô lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: PV
Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang có quy mô lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: PV
Lên top