Kiên Giang: Thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch COVID-19

Các chốt phòng chống dịch COVID-19 đã tạo thành vành đai thép vững chắc để bảo vệ tốt tình hình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Các chốt phòng chống dịch COVID-19 đã tạo thành vành đai thép vững chắc để bảo vệ tốt tình hình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Các chốt phòng chống dịch COVID-19 đã tạo thành vành đai thép vững chắc để bảo vệ tốt tình hình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Lên top