Kiên Giang: Thẩm định 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

2 huyện Giồng Riềng và Gò Quao đã quan tâm, chú trọng huy động tối đa nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Ảnh: PV
2 huyện Giồng Riềng và Gò Quao đã quan tâm, chú trọng huy động tối đa nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Ảnh: PV
2 huyện Giồng Riềng và Gò Quao đã quan tâm, chú trọng huy động tối đa nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Ảnh: PV
Lên top