Kiên Giang: Tăng cường thêm quân cho biên giới chống dịch COVID-19

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang đã điều động tăng cường 110 cán bộ, chiến sĩ cho tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang đã điều động tăng cường 110 cán bộ, chiến sĩ cho tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang đã điều động tăng cường 110 cán bộ, chiến sĩ cho tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top