Kiên Giang: Tạm dừng vận chuyển hành khách Phú Quốc, Nam Du bằng đường biển

Các phương tiện tàu, phà tạm dừng hoạt động vào hôm nay 1.8 do thời tiết. Ảnh: N.A
Các phương tiện tàu, phà tạm dừng hoạt động vào hôm nay 1.8 do thời tiết. Ảnh: N.A
Các phương tiện tàu, phà tạm dừng hoạt động vào hôm nay 1.8 do thời tiết. Ảnh: N.A
Lên top