Kiên Giang: Tạm dừng thi công tất cả công trình xây dựng trên huyện đảo Phú Quốc

Mọi công trình xây dựng trên đảo Phú Quốc phải tạm dừng thi công.
Mọi công trình xây dựng trên đảo Phú Quốc phải tạm dừng thi công.
Mọi công trình xây dựng trên đảo Phú Quốc phải tạm dừng thi công.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top